آب و هوا و بهترین زمان سفر به بدروم

در شبه جزيره مشرف به جزاير کواس در يونان واقع شده است. هالي کارناس افسانه اي سابقا در محلي قرار دادشت که امروزه مرکز بدروم مدرن در آنجا واقع گرديده است. هالي کارناس تعداد زيادي از شاهکارهاي فرهنگي تاريخي ، منجمله آرامگاه بزرگ تزار کايانس موسوم به ماوسول بنا شده در سال 352 پيش از ميلاد مسيح را در خود محفوظ مي داشت.اين آرامگاه يکي از عجايب هفتگانه مي باشد. قطعات گرانيتي و مرمري در هنگام احداث قصر پيتر مقدس واقع در بدروم که نمادي از شهر به حساب مي آيد توسط شواليه ها بکار رفته است. امروزه شما مي توانيد در موزه منحصر بفرد باستانشناسي زير دريايي ترکيه شاهد تعداد زيادي از اشياء مکشوفه بي نظيري باشيد که از زير دريا بيرون آورده است. حدود 60 سال پيش بدروم يک دهکده ماهيگير نشين محسوب مي شد در حاليکه امروزه اين مکان ، تفرج در شبه جزيره مشرف به جزاير کواس در يونان واقع شده است. هالي کارناس افسانه اي سابقا در محلي قرار دادشت که امروزه مرکز بدروم مدرن در آنجا واقع گرديده است. هالي کارناس تعداد زيادي از شاهکارهاي فرهنگي تاريخي ، منجمله آرامگاه بزرگ تزار کايانس موسوم به ماوسول بنا شده در سال 352 پيش از ميلاد مسيح را در خود محفوظ مي داشت.اين آرامگاه يکي از عجايب هفتگانه مي باشد. قطعات گرانيتي و مرمري در هنگام احداث قصر پيتر مقدس واقع در بدروم که نمادي از شهر به حساب مي آيد توسط شواليه ها بکار رفته است. امروزه شما مي توانيد در موزه منحصر بفرد باستانشناسي زير دريايي ترکيه شاهد تعداد زيادي از اشياء مکشوفه بي نظيري باشيد که از زير دريا بيرون آورده است. حدود 60 سال پيش بدروم يک دهکده ماهيگير نشين محسوب مي شد در حاليکه امروزه اين مکان ، تفرجگاه مشهور و محلي مطلوب براي استراحت جهانگردان سراسر جهان بشمار مي آيد. بدروم مکاني ايده آل براي طرفداران موج سواري و قايقراني نيز مي باشد. مشتاقان شب زنده داري خاطرات بياد ماندني از اين شهر با خود به ارمغان خواهند برد. زيبايي محو کننده بنادر بکر ، دريايي مانند شيشه و سواحل شني و ماسه اي بي نظير ، خانه هاي خوش منظره شهر ، غذاهاي لذيذ محلي و تعطيلي تمام نشدني ، همه و همه در انتظار ميهمانان عزيز مي باشند. نزديکترين فرودگاه مسافري به بدروم فرودگاه دالامان است.
گاه مشهور و محلي مطلوب براي استراحت جهانگردان سراسر جهان بشمار مي آيد. بدروم مکاني ايده آل براي طرفداران موج سواري و قايقراني نيز مي باشد. مشتاقان شب زنده داري خاطرات بياد ماندني از اين شهر با خود به ارمغان خواهند برد. زيبايي محو کننده بنادر بکر ، دريايي مانند شيشه و سواحل شني و ماسه اي بي نظير ، خانه هاي خوش منظره شهر ، غذاهاي لذيذ محلي و تعطيلي تمام نشدني ، همه و همه در انتظار ميهمانان عزيز مي باشند. نزديکترين فرودگاه مسافري به بدروم فرودگاه دالامان است. (تور بدروم)