امور گمرکی مسافرین

مسافرین ورودی به تایلند باید "فرم اظهارنامه مسافر" را تکمیل نمایند (فرم شماره 211) و به مامور گمرک ارائه نمایند. در صورتی که کالای تجاری یا ممنوع و محدود شده همراه ندارند باید قسمت "nothing to declare" را علامت بزنند و به مامور کانال سبز ارائه نمایند.
در مواردی که مطمئن نیستند که کالای همراه آنها شامل موارد ممنوعه می باشد باید قسمت “good to declare” را علامت بزنند و به مامور کانال قرمز ارائه نمایند. تور تایلند
کانال سبز
برای مسافرینی که موارد زیر را به همراه دارند می باشد:
- وسایل شخصی به مقدار معقول و به ارزش کمتر از 10.000 بات
- 200 عدد سیگار یا 250 گرم تنباکو
- مقدار اضافی باید در صندق گمرک گذاشته شود تا تحت پیگرد قرار نگیرد.
کانال قرمز
مواردی که شامل گمرکی می شود
- مواردی که تعداد آنها بیش از تعداد لازم برای مصرف شخصی باشد ویا ارزش آنها بیش از 10.000 بات باشد.
- مواردی که مصرف تجاری یا اقتصادی داشته باشد مانند قالب ها
موارد ممنوعه:
کالاهایی وجود دارند که ورود و خروج آن ممنوع می باشد برای مثال :
- کالاها یا مطبوعات زشت و وقبیح
- کالاهای تقلبی و کپی
- سکه و اسکناس تقلبی
-حیوانات حمایت شده
-قانون شکنان مرتبط با مواد مخدر، که برای مصرف شخصی، فروش، حمل و ... مواد مخدر به همراه داشته باشند به اعدام محکوم می شوند.
موارد محدود شده:
موارد زیر برای امور گمرکی نیاز به مجوز مقامات دولتی دارند:
- تصاویر بودا، هنرهای مذهبی و باستانی، اشیائ قدیمی (اداره هنرهای زیبا)
- سلاح، فشنگ، دستگاه های انفجاری (دفتر پلیس ملی)گیاه و مواد گیاهی (اداره کشاورزی)
- حیوانات زنده، حیوانات خانگی، و محصولات آنها (اداره توسعه احشام)
- غذا و دارو (مدیریت غذا و دارو)
-قطعات اتومبیل (وزارت صنایع)
- سیگار برگ، سیگار، و نوشیدنی های الکلی (اداره مالیات)
- گیرنده و فرستنده بیسیم، تجهیزات مخابراتی (کمسیون ملی ارتباطات رادیویی)
در صورتی که بار همراه مسافر بیش از 80.000 بات ارزش داشته باشد، مسافر باید امور گمرکی را در بخش امور گمرکی گمرک انجام دهد.

امور گمرکی (مسافرین خروجی)
- اگر مسافرین خروجی قصد خروج جواهرات را دارند باید قبل از خروج، کارهای اداری لازم را در دفتر گمرک فرودگاه انجام دهند.
- خروج موارد ممنوع یا محدود شده غیرقانونی می باشد. اگر مسافر این قبیل کالا ها را به همراه داشته باشد، جریمه و زندانی خواهد شد.