بازدید از قلعه پنبه ای در تور ترکیه

تور ترکیه - در حدود صد مایلی ساحل اژه در غرب ترکیه، صخره سفید و گردی با ارتفاع 330 پا نسبت به دشت پیرامونش واقع شده است. پاموک کاله ( پاموک قلعه) به معنای قلعه پنبه ای است، و افسانه ها درباره شکل گیری آن می گویند: این دژ از پنبه سفت شده تشکیل شده که ماده غول ها برای خشک شدن رها کرده بودند، اما درحقیقت چشمه آب گرم آتشفشانی در بالای صخره، آب غنی از مواد معدنی را در شیب های طبیعی پلکانی جاری می کند و کلسیم محلول در آب به آرامی به شکل هایی شبیه پرده های سفید و شبنم یخ زده متبلور می شود که یکی از جاذبه های توریستی کشور ترکیه است.

چشمه های آب گرم قلعه پنبه ای در ترکیه بیش از 23 قرن توریست را به سوی خود جذب کرده اند. شهر باستانی هیراپولیس در سال 190 پیش از میلاد بر روی تپه ای واقع در بالای پاموک کاله ساخته شد. هیراپولیس به دلیل آب شفا بخش و مقدس خود مشهور بود، مردم باور داشتند که این آب روماتیسم و دیگر بیماری ها را درمان می کند. این شهر در قرن های دوم و سوم میلادی به اوج پیشرفت خود دست یافت. بقایای آمفی تئاتر و معابد آن دوره تا حدودی بازسازی شده است.

در دهه 1990 میلادی، چشمه ها به استخرهای شنا در کنار هتل های مجلل تبدیل شدند. هزاران دیدارکننده راه زیادی را درمیان صخره های سفید رنگ می پیمودند و آن جا درون وان ها فرو می رفتند. صخره های پنبه ای به سرعت به رنگ خاکستری کدر درآمدند.

اکنون ورود به بیش تر این بخش ها ممنوع شده است ودیدارکنندگان باید با پای برهنه در یک مسیر باز پیاده روی کنند. آب معدنی از بخش های مختلف صخره عبور می کند تا به آرامی آن ها را به رنگ سفید درآورد. امروز هتل ها باید استخرهای خود را با آب معمولی شهر پرکنند، اما جهانگردان هنوز هم می توانند در میان ستون های شکسته رومی در استخر مقدس باستانی واقع در بالای صخره ها شنا کنند. دمای آب به حدود 95 درجه می رسد و مواد معدنی و میزان زیادی رادیواکتیوتیه طبیعی در این آب محلولند.