باغ پرندگان شیراز

جاذبه های گردشگری شیراز - باغ پرندگان شیراز پارکی در شیراز است که در آن ۲ هزار پرنده با ۳۰۰ گونه مختلف از ۴۲ کشورآفریقایی، اروپایی و آسیایی وجود دارند. از این تعداد ۳۰۰ تا سخنگو می‌باشند.
این باغ در بلوار دکتر حسابی شیراز (صنایع)، روبه روی گلدشت حافظ، کوچه باغ پرندگان واقع است.
محیطی بسیار شاد ومفرح به خصوص برا ی کودکان و نوجوانان عزیز تا بتوانند با گونه ها مختلف پرندگان نقاط مختلف جهان آشنایی پیدا کنند.
آدرس :شیراز خیابان دکتر محمود حسابی روبروی گلدشت حافظ کوچه باغ پرندگان
زمان : 8 صبح تااذان مغرب
تلفن: 07116504652-3
نمابر :07116504652
روزهای تعطیل :روزهای سوگواری رسمی