توصیه های سفر با هواپیما

با گسترش صنعت هوانوردی و تعدد سفرهای هوایی، موضوع تأخیرهای پروازی یا فاصله بین دو پرواز برای تعویض هواپیما به امری طبیعی و غیر قابل اجتناب تبدیل شده است.
دلیل این توقف در فرودگاه هر چه باشد، برای مسافران خسته کننده است. به یاد داشته باشید که اگر بیش از نیم ساعت پروازتان نأخیر داشت، حقوقی دارید که با تناسب به مدت زمان تأخیر متفاوت خواهد بود. و باید آن را از رئیس ایستگاه شرکت هواپیمایی مورد استفاده خود طلب کنید. بطور کل، طبق قوانین بین المللی تأخیر پرواز در فرودگاه مبدأ حداکثر تا نیم ساعت از طرف ازمان یاتا YATA طبیعی شناخته شده است.
اما برای بیشتر از آن، شرکت های هواپیمایی موظف به پاسخ گویی به مسافران و جلب رضایت آنها هستند. بر اساس عرف بین المللی، همه خطوط هوایی تجاری در سطح جهان در فرودگاه های مبدأ و مقصد باید یک ایستگاه داشته باشند یا به عنوان کارگزار خود شرکتی را به مدیریت فرودگاه معرفی کنند. تور های لحظه آخری
به یاد داشته باشید که هر یک از شرکت های هواپیمایی فردی را به عنوان رئیس ایستگاه در فرودگاه مبدأ یا ترانزیت خواهند داشت که این فرد مسئول برقراری نظم و هماهنگی تمام امور مسافران آن شرکت هواپیمایی تجاری در فرودگاه خواهد بود. بنابراین، در صورت بروز هر گونه تأخیر ناشی از مشکلات سرویس دهی شرکت هواپیمایی یا به دلیل بدی آب و هوا، وی باید برای رفاه حال مسافران اقدام کند.

این خدمات می تواند تهیه یک وعده غذایی، محل استراحت، تعویض هواپیما، تهیه بلیت از دیگر خطوط هوایی و انتقال مسافر به هتل و تأمین آسایش مسافران باشد. گاهی تأخیر به دلیل تعویض پرواز است. این گونه توقف ها بین دو پرواز با توجه به بعد مسافت و زمان مسافر به وجود می آید: بنابراین، گاهی مسافران مجبور هستند در یک فرودگاه ترانزیت توقف داشته باشند و دوباره از هواپیمای دیگری برای رسیدن به مقصد استفاده کنند.
این تعویض ها یا بدلیل مسافت بسیار طولانی بین مبدأ و مقصد مسافران یا نبودن سرویس های متناوب و یکسره از مبدأ تا مقصد مسافران است. گاهی هم برخی از مسافران برای کاستن از هزینه های سفر خود اقدام به استفاده از پروازهای دو تکه می کنند.
این گروه از مسافران با توجه به تخفیف های ویژه شرکت های هواپیمایی در برخی از ماه های سال، این پرواز هار ا انتخاب می کنند. اما جزء هر گروه که باشد، این مسافران به اجبار باید مدت زمان این توقف را در فرودگاه ترانزیت سپری کنند. کلیدی ترین نکته این است باید به یاد داشته باشیم. اگر فقط از یک شرکت هواپیمایی استفاده می کنید، امتیازی نخواهید داشت.
اگر از دو شرکت متفاوت استفاده می کنید و پرواز دو تکه دارید، با احتساب احتمالات بروز تأخیر و مشکلات غیرمترقبه سعی می کند برای این توقف حداقل زمان ممکن را در نظر بگیرد. این توقف ها از حداقل یک ساعت شروع می شود. چند نکته مهم به یاد داشته باشید که پس از تحویل وسایل به قسمت بار و دریافت کارت پرواز دیگر، چمدان های خود را تا فرودگاه مقصد نخواهند دید.

در این صورت، وسایل ضوری و مورد نیاز خود را همراه داشته باشید و به قسمت بار تحویل ندهید (البته وسایلی که مجاز به همراه داشتن آنها هستید). در پروازهای دوتکه، شرکت هواپیمایی تضمین کننده به موقع رسیدن شما به پرواز دوم خواهد بود. در صورتی که به هر دلیل شرکت هواپیمایی مربوطه باعث تأخیر و به موقع نرسیدن شما به پرواز دوم شد، هیچ نگران نباشید.

چون این شرکت موظف است با نخستین پرواز شما را به مقصد بساند. این دو قانون در پوازهای مختلف که از دو شرکت متفاوت هستند، صادق نیست. در انتخاب شرکت هواپیمایی خود کاملاً دقت کنید. اگر پیش از سفر اقدام به برنامه ریزی برای این توقف داشته باشید، بسیار راحت و بدون دردسر خواهد این زمان را سپری خواهید کرد. کتاب، لپ تاب یا چند سرگرمی کوتاه می تواند این مدت زمان را برای شما دلپذیرتر کند.

درباره توقف های بین یک تا سه ساعت زیاد نمی توان برنامه ریزی کرد. با توجه به بزرگی فرودگاه ترانزیت باید سعی کنید خود را در محوطه سرگرم کنید و حداکثر بهره را از وضعیت خود داشته باشید.

حال اگر این توقف بیش از این زمین بود، گزینه ا متفاوت خواهد بود. در سفرهای خارجی به کشورهایی که نیازی به اخذ ویزا ندارند( مثل ترکیه)، زمان توقف طولانی فرصت خوبی است تا گشت کوتاهی در سطح شهر داشته باشید. اگر توقف شما بیش از سه ساعت در فرودگاه ترانزیت بود، حقوق شما متفاوت خواهد بود. بطور کل، این حقوق به شرح ذیل خواهند بود:

۱٫اگر توقف شما در فرودگاه ترانزیت به یکی از وعده های اصلی غذا مثل شام و ناهار برخورد کند، این شرکت موظف به ارائه سرویس یک وعده غذای گرم به شما است. هم چنین، باید محل استراحتی ویژه این گونه مسافران در اختیار قرار دهد.
۲٫ اگر این توقف، کمتر از جهار ساعت باشد، این خدمات حداکثر با یک نوشدنی خواهد بود. البته بات توجه به خدمات شرکت هواپیمایی مورد استفاده، متفاوت است.
۳٫این خدمات با ارائه کوپن های مخصوص به شما در فرودگاه ترانزیت ارائه می شود. پس از رسیدن به فرودگاه ترانزیت، به دفتر شرکت هواپیمایی مورد استفاده خود سری بزنید و اطلاعاتئ پرواز خود را دریافت کنید و حق و حقوق خود را جویا شوید.