جزایر دیدنی اطراف ساموئی

تور تایلند - جزیره ساموئی در Amphoe (منطقه) از استان سورات تانی ، به 7 بخش تقسیم می شود. جزیره کاملی است که دارای یک شهرداری می باشد که جزیره ساموئی ، مجمع الجزایر Ang Thong و همچنین برخی از جزایر کوچک در نزدیکی ساموئی را هم به خوبی پوشش می دهد. این 7 بخش عبارتند از :
Ang Thong
Lipa Noi
Taling Ngam
Na Mueang
Maret
Bo Phut
Mae Nam
1) مجمع الجزایر پارک محافظت شده آنگتون(ANGTHON NATINAL MARINE PARK)
این مجمع الجزایر متشکل از 42 جزیره کوچک و بزرگ و شامل محدوده ای 102 کیلومتر مربعی از مساحت کل کشور تایلند می باشد که تنها 18 کیلومتر مربع آن زمین و بقیه آن آب است و پارک محافظت شده شامل کل محدوده مجمع الجزایر نیست بلکه تنها 82% از کل مساحت را مجموعه را پوشش می دهد. این پارک به صورت رسمی در تاریخ 12 نوامبر 1980 ثبت گردیده است .
این جزایر دارای کوه سنگ های آهکی بسیاری است که بین 10 تا 400 متر از سطح دریا ارتفاع دارند و چون این کوه سنگ های آهکی به آسانی از طریق آب و هوا و فعالیت های شیمیایی تغییر شکل می دهند جزایر را شامل غارها و سنگ هایی با شکل های عجیب نموده است.