درباره شهر بدروم ترکیه

سفر بيش از يک ميليون توريست در تابستان هر سال به اين شهر هرگز از جذابيت هتل ها، بوتيک ها و سواحل اين شهر نمي کاهد. قلعه زيباي قديمي واقع در شهر بدروم ، سواحل آفتابي و کافه هاي مزين شده با گل و کوچه پس کوچه ها با ديوارهاي سپيد، همگي به زيبايي و جذابيت اين شهر مي افزايند. حتي در شلوغ ترين روزهاي تابستان يافتن مکاني دنج و ساکت در سطح شهر و به ويژه در روستاهاي ساحلي دور از انتظار نخواهد بود. اين شهر زيبا تنها چند دهه است که به شهري توريستي تبديل شده است. امروزه برخي شهروندان کهنسال ترکيه، روزهايي را به ياد دارند که شهر بدروم، چيزي به جز يک شهر کوچک با ساکنان ماهيگير نبود. در گذشته هاي دورتر بدروم حتي شهري دوست داشتني هم نبود! تا جايي که حکومت مرکزي ترکيه مخالفان نظام نوپاي جمهوري را به اين شهر تبعيد مي نمود. شهر بدروم ترکيهتوسعه بدورم داستان جالبي دارد؛ در سال 1925 نويسنده اي معروف به نام "Kabaa?açl?" به اين شهر تبعيد شد، او که جذب تبعيدگاه خود شده بود. پس از گذران دوران تبعيد، در سال 1940، سعي در آشنا نمودن قشر روشنفکر و نويسندندگان با شهر مورد علاقه اش نمود. از آن زمان به بعد بدروم روز به روز توسعه يافت؛ از سال 1980 بود که نخستين خارجي هاي خوش قدم به اين شهر قدم نهادند. شايد اگر نويسنده مشهور "Kabaa?açl?" به بدروم تبعيد نشده بود، در اين لحظه شما در حال خواندن اين مطالب راجع به اين شهر زيبا نبوديد. طراحان اين شهر همواره سعي در حفظ اصالت آن با وضع قوانيني همچون محدود نمودن ارتفاع ساختمان ها و مواردي از اين قبيل نموده اند. نماي يک دست سفيد و مزين به رنگ آبي ساختمان ها در اين شهر نيز، يادآور بخشي از تاريخ دور آن مي باشد. قلعه قديمي، مسجدهاي مربوط به دوره عثماني و بقاياي بناهاي باستاني، اين شهر زيبا را از ساير شهرها متمايز مي سازد. در آينده در درباره شهر بدروم ترکيه بيشتر خواهيم گفت. اميدواريم از اين مطلب لذت برده باشيد (تور بدروم)