در تایلند به چه زبانی بنویسیم و به چه زبانی صحبت کنیم؟

تور تایلند- زبان عمده مردم تایلند زبان تایی است. در جنوب کشور مردم مسلمان مالایایی نژاد به زیان مالایایی تکلم می کنند. تایی زبانی آهنگ دار است؛ هر کلمه می تواند با 5 آهنگ مختلف تلفظ شود به صورت: پایین، متوسط، بالا در حال صعود و رو به پایین. هر آهنگی معنای کلمه را در کل تغییر می دهد.

مثلا Suay با آهنگ در حال صعود به معنی "شگفت انگیز" ولی در آهنگ رو به پایین بهمعنی بخت بد می باشد. جالب اینکه بیشتر لغات تایی باید توسط سخنگوی محلی برای اصلاحات تلفظ ها دوباره رسیدگی و مورد دقت قرار گیرد.

ترجمه الفبا تایلندی و نوشته های تایی به حروف لاتین علمی درست نیست زیرا هیچگونه الگوی پذیرفته شده ای برای آن وجود ندارد؛ زیرا هر کلمه می تواند به چندین طریق مختلف نوشته شودبه عنوان مثال خیابان در شهر بانکوک Rajadomnern و یا Ratchadamnoen و نیز Rajdam noen نوشته می شود. در حالی که همین کلمه خیابان در شهر های جنوبی بانکوک Petchburi’ Petchaburi و یا Phetchaburi نوشته می شود.