رستوران هفت خوان شیراز

رستوران های شیراز - رستوران هفت بخش یا به اصطلاح هفت خوان داشت.
خوان هفتم 5 رستوران هفت خوان – بوفه –سیندخت
خوان ششم 4 رستوران هفت خوان – نوفل
خوان پنجم 3 رستوران هفت خوان باربیکیو – گرسیوز
خوان چهارم 2 غذای بیرون بر هفت خوان
خوان سوم 1 فست فود هفت خوان – بلیان
خوان دوم همکف- کافی شاپ هفت خوان – زریر
خوان اول -1 رستوران سنتی فرود
آدرس:شیراز.بلوار جدید قران. نبش کوچه هفدهم