شهر سوخته آیوتایا بانکوک

شهر تاريخي آيوتايا که به مدت ??? سال پايتخت تايلند به شمار مي رفته، يکي از تاريخي ترين بناهاي اين کشور است که در زمان خود از بزرگترين شهرهاي دنيا و مرکز تمدن آسياي جنوب شرقي بوده است. تور تايلند
پادشاهي آيوتايا که در سال ???? ايجاد شده بود و در واقع دومين پايتخت سيام پس از سوخوتاي Sukhotai به شمار مي رفت، در قرن ?? به اوج قدرت، ثروت و فرهنگ رسيد و قلمرو آن فراتر از لائوس، کامبوج و برمه کنوني گسترش يافته و حتي با فرانسه زمان لويي چهاردهم رابطه داشت. آيوتايا در ?? کيلومتري شمال شهر بانکوک قرار گرفته و معماري آن ترکيبي از هنر معماري کامبوج و هنر دوره سوخوتاي است. اين شهر که بسياري در قرن ?? آن را از زيباترين شهرهاي جهان مي دانستند، از سال ???? در فهرست آثار جهاني يونسکو قرار گرفته است.
آيوتايا تا سال ???? محل حکومت ?? تن از پادشاهان تايلند از خاندان هاي مختلف بود تا اينکه در نيمه هاي قرن ??برمه اي ها آن را فتح و تخريب کردند. از اين شهر که زماني بيش از ??? معبد را در خود جاي داده بود، امروزه تنها مجموعه اي از معابد و رديف هايي از بوداهاي نيمه ويران و قديمي بر جاي مانده است.

زنان گردن درازتايلندي (دختر تايلندي )
در تايلند زنان از قبيله پاودانگ (Paudang) از سن ? سالگي حلقه هاي مسي بدور گردن خود نصب مي کنند.
زماني که به سن بزرگسالي مي رسند، گردنشان به بيش از ?? سانتيمتر مي رسد.در انتهاي يک جاده در عمق جنگل‌هاي تايلند، گروهي از زنان در سايه نشسته‌اند که يک لوله‌ برنجي مانند مار دور گردون بسيار بلند آنها پيچيده شده است و با اين شکل، به آنها نمي‌توان خيره نشد.
سال‌هاست که ديدن زنان گردن‌دراز از روستاي کايان (‌Kayan) در گوشه‌اي دورافتاده در شمال غربي تايلند در نزديکي مرز برمه سبب جذب گردشگر به اين منطقه شده است.