هتل آپارتمان مارلیک تهران

آدرس : خیابان مفتح جنوبی چهارراه سمیه هتل آپارتمان مارلیک ، هتل آپارتمان مارلیک
فاصله تا فرودگاه :45 دقيقه با ماشين
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 21 دقیقه با ماشین (12.9 کیلومتر)
فاصله تا فرودگاه امام خمینی 41 دقیقه با ماشین (51.5کیلومتر)
فاصله تا فرودگاه مهر آباد 20 دقیقه با ماشین (11.5 کیلومتر)
فاصله تا ایستگاه راه آهن 15 دقیقه با ماشین (7.3کیلومتر)
فاصله تا مصلی امام خمینی(ره) 14 دقیقه با ماشین (5.3کیلومتر)
فاصله تا مجموعه ورزشی آزادی 23 دقیقه با ماشین (16.8کیلومتر)
فاصله تا بیمارستان تخصصی چشم(نور) 18 دقیقه با ماشین (8.8کیلومتر)
فاصله تا بیمارستان امام خمینی 11 دقیقه با ماشین (4.1کیلومتر)
فاصله تا بیمارستان دکتر شریعتی 16 دقیقه با ماشین (7.9کیلومتر)
فاصله تا بیمارستان امام حسین 10 دقیقه با ماشین (3.3کیلومتر)
فاصله تا سالن همایش های صدا و سیما 21 دقیقه با ماشین (10.6 کیلومتر)
فاصله تا دانشگاه تهران 16 دقیقه با ماشین (7.4کیلومتر)