هتل ایران اصفهان

هتل های اصفهان - هتل ایران در مرکز شهر در خیابان چهارباغ عباسی یکی از قدیمی ترین خیابان های اصفهان در سال 1348 افتتاح گردیده است. هتل در نزدیکی و مجاورت با آثار باستانی اصفهان قرار گرفته است. هتل فاقد پارکینگ است ولی در فاصله 100 متری از هتل، پارکینگ طبقاتی شهرداری اصفهان قرار دارد.
نوع : هتل يک ستاره گريد T
آدرس : اصفهان ،خیابان چهار باغ عباسی ،اول کوچه سینما سپاهان