ورود به قبرس

در هنگام ورود به قبرس حتما" مدارك و پول خود را در كيف دستي قراردهيد زيرا مراحل كنترل ويزا و ورود قبل از تحويل چمدانها انجام مي پذيرد. و درهنگام كنترل پاسپورت و ويزا ،رزرو هتل و داشتن هزينه سفر و علت سفر به اين كشور توسط پليس كنترل مي گردد.
پس از تحويل چمدانها به قسمت گمرك مراجعه و بعد از آن مي توانيد از فرودگاه خارج شويد.

گمرك
ورود میوه به صورت تازه به كشور قبرس ممنوع مي باشد. ورود مبالغ بالغ بر 13000 یورو نیاز به اظهار نامه ارزی دارد. کنترل ویژه و سختي جهت جلوگیری از ورود مواد مخدر به هر اندازه در فرودگاه انجام می شود. چنانچه مبلغی که می خواهید خارج نمایید بیش از 4000 یورو باشد باید برای این مبالغ هم اظهار نامه ارزی داشته باشید. ورود سيگار به ازاء هر نفر بیش از 2 جعبه سیگار ممنوع مي باشد. ( سیگار های اضافی مصادره خواهد شد. ) درصورت همراه داشتن اجناس گرانقيمتي مانند فرش , طلا , نقره یا وسایل الکتریکی نو و ... باید 15 % مالیات پرداخت نمایید و اگر رسید خرید به زبان انگلیسی نباشد خود مامورین نرخ گذاری خواهند نمود.  (تور قبرس شمالی)