پارک های شهر ازمیر

معرفی جاذبه های گردشگری ترکیه 

کولتور پارکKulturpark:
پارک اصلی ترکیه، فعالیتهای متنوعی را ارائه می کند. این پارک ، محل نمایشگاه بین المللی ازمیر است و یک پارک سرگرم کننده، باغ وحش، رستوران و باغهای آرامی را در بر میگیرد.

پارک(الف پالمOlof Palme):
واقع در (کارشی یاکا Karşıyaka)، مکان آرام بخشی برای توقف است. این پارک همچنین دارای امکانات ورزشی میباشد. (کارشی یاکا Karşıyaka) همان) کردلیا Cordelia) باستانی است.

پارک(ادنان سایگونAdnan Saygun:
مرکزی است برای فعالیتهای هنری و دارای یک آمفی تاتر مخصوص کنسرتها و تولیدات نمایشی و همینطور یک موزه- پارک· فضای بازی است که تندیسهایی پراکنده شده در سرتاسر محوطه دارد.

(پارک اینسان حاکلاری Insan Hakları) (حقوق بشر):
دارای تندیسهای مدرن زیبایی است، از جمله اثر تاریخی و عظیم دلفینهای پرنده.