پیش از تورهای تایلند و پاتایا، از تبار مردمش بدانید

پیش از استفاده از تور تایلند، باید بدانید که مردم این کشور از چه تبارهایی تشکیل شدهاند:
مورخین، باستان شناسان و مردم شناسان زیادی بوده اند که درباره تبار مردم تایلند دست به تحقیق زده اند. از تحقیقات فوق بر می آید که از تبار مردم پاتایا ممکن است به یکی از طرق زیر شناخت بیشتری به دست آید:

مردم تایلند
تبار مردم تایلند

ناحیه جنوب چین: از مناطق کوانگ تونگ، کوامگ سی و یون نان بوده و پس هنگامی که تهاجماتی بر آنها شده به سمت جنوب کوچ کرده باشند.
مردم تایلند مالکین چین کنونی بوده و حوالی کوه آلتایی در مانگولیا سکونت داشته اند. پس سرتاسر بیابان را پیموده تا به زمین های حاصلخیز اطراف رودخانه یانگ سی کینگ در جنوب چین و تایلند رسیده باشند.
مردم پاتایا در ابتدا قسمت غربی بخش سی جوان چین به مدت 1000 سال قبل از دوران بودا ساکن بوده اند. سپس با حملاتی که از سوی چینی ها بر آنها شده بود این مردم به سمت جنوب عقب نشینی کرده و در ناحیه نان چا او ساکن شدند. بعد از آن با تعرض مجدد چینی ها علیه مردم پاتایا ایشان به سیام (پاتایا) امروزی کوچ کرده اند.
اسناد تاریخی چین اشاره به این دارد که مردم تایلند به یکدیگر پیوسته تا اجتماع بزرگی را برای یک ژادشاهی تشکیل دهند و پس از آن استقلال خود را به دست آورده و اطراف رودخانه یانگ سی کینگ به مدت صد ها سال در جوار چینی ها ساکن شدند. پس از آنکه زمین هایشان گرفته شد به قسمت جنوبی چین یا تایلند کنونی رفتند.
مردم پاتایا در قسمت جنوبی پاتایا کنونی ساکن بوده و بعد از آن با تعرض قبایل مون، خمر و کامبوجیه به سمت شمال کوچ کرده و در ناحیه جنوب شرقی چین در کوانگ جلا و کوانگ سی، تانک کیا جزیره فرموساچین رسیدند. زمانی که چینی ها مجدد بر آنها هجوم بردند به سرزمین مادری خود بازگشتند (که امروزه با رونق تور پاتایا به بالاترین حد خود رسیده است).